گروه بازرگانی ومهندسی صنعت پویا

فروش پلی پیلن|صادرات پلی پیلن|قیمت پلی پیلن

 

صفحه اصلی ارتباط باما درمورد ما   محصولات لیست قیمت محصولات  

 

فروش پلی پیلن

 
 

خرید و فروش وصادرات و واردات مواد پلیمری


شرکت صنعت پویا دربخش پلیمر خرید وفروش عمده وصادرات مواد پلیمری شرکت های پتروشیمی داخل کشور و واردات مواد پلیمری مورد نیاز صنعت را از خارج وارد می کند این شرکت خریدار عمده مواد پتروشیمی های می باشد و بصورت تناژی به فروش می رساند

مواد پلی پیلن

 
گروه گرید کاربرد تولیدکننده قیمت    
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی        
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی - تزریقی        
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L   زرشیمی      
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R   زرشیمی      
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S   مارون      
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J   جم      
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XK          
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L   اراک      
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R   جم      
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102XL          
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552J   اراک      
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G          
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P          
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M          
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S          
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S          
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250          
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 510L   جم      
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T301S          
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G نساجی - تزریقی        
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060          
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA          
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 525J          
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R   اراک      
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J   اراک      
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 550J   زرشیمی      
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N          
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 552R   مارون      
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H          
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30          
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 060          
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 080          
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) 1102L          
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L          
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L          
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R          
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40   اراک      
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 332C        
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C          
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C          
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N          
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740          
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600          
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G پلی پروپیلن بادی (PP Blow Molding)        
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60          
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40   مارون      
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G          
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S          
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S          
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R          
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C          
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 2X83CE          
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400          
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) 560          
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P          

 

sales pvc sales pe
sales pc sales ABS
sales ps sales pp

 

 

 

شرکت های محترم که مصرف مداوم وزیاد دارند یا کلی فروشان می تواند خرید بصورت پروفرمائی انجام دهند تا سود معادل 10 تا 30 درصد درخرید خود صرفه جوئی نمایند

جهت اطلاعات بیشتر از محصولات و گریدهای قابل تأمین ودرخواست سفارش واستعلام قیمت با شماره 88289093 تماس بکیرید یا بوسیله پست الکترونیک شرکت ارتباط ودرخواست خود را ارائه نمایید.

فروش ما فقط بصورت عمده می باشد و خرده فروش نداریم

جهت درخواست مواد برای صادرات حتما درخواست خود را درسربرگ شرکت بصورت L.O.I برای ما ایمیل نمائید.

شماره تلفن تماس : 88289093- 021

info@gbf-pooya.com: آدرس پست الكترونيكي
www.gbf-pooya.com: آدرس الكترونيكي