گروه بازرگانی ومهندسی صنعت پویا

آنالیز محصولات

 
صفحه اصلی ارتباط باما درمورد ما   محصولات لیست قیمت محصولات دوره های آموزشی

آنالیز محصولات شرکت صنعت پویا

فارسی English

 

   


گروه بازرگانی ومهندسی صنعت پویا

آنالیز محصولات

 

  آنالیز محصولات نفتی روسیه

PETCOKE specification

DIESEL-GAS OIL L0.2-62 GOST 305-82 (Diesel D2) specification

curde oil (heavy) specification

MAZUT 100 GOST –10585-75 specification

mazut cts m180 specification

AVIATION KEROSENE COLONIAL GRADE 54 JET FUEL specification

mazut cts m280 specification

JET FUEL (JP A1) specification

mazut cts m380 specification

D6 VIRGIN FUEL OIL specification

AGO Automotive Gas Oil Flashpoint 66

DIESEL EN 590 10 ppm specification
BITUMEN: 40/50 - 50/70 - 60/70 - 85/100 - 120/200 specification GASOLINES: GB(IV) 90/93/97 – GB(V) 89/92/95
UREA 46,2% PRILLED & GRANUL specification AGO DIESEL specification
PETCOKE specification LNG specification

gasoilin 92,95 specification

 LPG – LIQUEPIED PETROLEUM GAS specification

 

آنالیز روانکارها

base oil virgin specification

RPO OIL specification

base oil recycle specification

 

 

 

 

آنالیز پارافین ها

paraffin wax specification

paraffin liquit specification

normal paraffin specification

slack wax specification

 

 

 

آنالیزمحصولات شیمیائی

urea 46% specification origin iran

sulphur specification origin Iran

urea 46% specification origin turkman

sulphur specification origin turkman

 

 

 

اطلاعات محصولات پتروشیمی ایران

PE data sheet origin iran

PVC data sheet origin iran

PP data sheet origin iran

ABS data sheet origin iran

PC data sheet origin iran

PET data sheet origin iran

 

 

 

 

info@gbf-pooya.com: آدرس پست الكترونيكي
www.gbf-pooya.com: آدرس الكترونيكي