گروه بازرگانی ومهندسی صنعت پویا

لیست قیمت محصولات

 
صفحه اصلی ارتباط باما درمورد ما   محصولات    

لیست قیمت محصولات شرکت صنعت پویا


گروه بازرگانی ومهندسی صنعت پویا

لیست قیمت محصولات سال1396 شرکت صنعت پویا

جهت مشاهده روی لینک های ز یر کلیک کنید.

ردیف

شرح محصول

1

لیست قیمت انواع روغن پایه (تصفیه)

2

لیست قیمت انواع روغن پایه (دست اول)

3

لیست قیمت انواع قیر

4

لیست قیمت انواع مازوت

5

لیست قیمت انواع پارافین

4

لیست قیمت روغن تایر

5

لیست قیمت اکستراکت

6

لیست قیمت انواع وازلین

7

قیمت اوره

8

قیمت گوگرد

9

فروش اوره

10

فروش گوگرد
11 لیست قیمت اسلاک واکس 

12

قیمت پلت
13 پیشنهادات ویژه شرکت
14 قیمت مواد پلیمر(ICIS ASIA PACIFIC)
15 فروش روغن R.O.P

 

SCO Tiipco 2017

آنالیز محصولات شرکت صنعت پویا

تلگرام شرکت (آموزش واطلاع رسانی تجارت بین الملل نفت وگاز وپتروشیمی)

 

info@gbf-pooya.com: آدرس پست الكترونيكي
www.gbf-pooya.com: آدرس الكترونيكي