گروه بازرگانی ومهندسی صنعت پویا

پیشنهادهای ویژه پلیمر

 
صفحه اصلی ارتباط باما درمورد ما   محصولات لیست قیمت محصولات دوره های آموزشی

پیشنهادهای شرکت بازرگانی بین المللی صنعت پویا

گروه بازرگانی ومهندسی صنعت پویا

 

پیشنهادهای آماده

ردیف

محصولات

1

فروش پلی PEاتیلن

2

فروش پی PVCوسی

3

فروش پلی PPپلین

4

فروش پلی PCکربنات

5

فروش پلی PSاستایرن

 

 

info@gbf-pooya.com: آدرس پست الكترونيكي
www.gbf-pooya.com: آدرس الكترونيكي